logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

638 Савремени модел планирања и реализације наставе стручних предмета у техничким школама Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за стручно усавршавање Књажевац, Јове Курсуле 1, Књажевац
Особа за контактДејан Томић, rcsu.knj@gmail.com, 019/731-920, 065/859-9830
АуториЉиљана Жикић, дипломирани математичар, директор Техничке школе из Књажевца; Златица Геров, мастер инжењер машинства, наставник стручних предмета машинске струке и педагошки саветник – Техничка школа, Књажевац; Лидија Јевтић Вушковић, дипломирани грађевински инжењер, наставник стручних предмета грађевинске струке и организатор практичне наставе – Техничка школа, Књажевац; Марина Милошевић, дипломирани педагог – Техничка школа, Књажевац
РеализаториЉиљана Жикић, дипломирани математичар, директор Техничке школе из Књажевца; Златица Геров, мастер инжењер машинства, наставник стручних предмета машинске струке и педагошки саветник – Техничка школа, Књажевац; Лидија Јевтић Вушковић, дипломирани грађевински инжењер, наставник стручних предмета грађевинске струке и организатор практичне наставе – Техничка школа, Књажевац; Марина Милошевић, дипломирани педагог – Техничка школа, Књажевац
Општи циљевиУнапређење дидактичко методичких знања и развијање професионалних компетенција наставника за планирање, припрему и реализацију наставе стручних предмета у техничким школама.
Специфични циљевиПодстицање наставника на самопроцену, вредновање и усавршавање својих дидактичко методичких знања, неопходних за предмет који предаје. Оспособљавање наставника за коришћење Блумове таксономије у планирању и постављању циљева наставе, диференцирању наставе, односно индивидуализацији наставног процеса. Развијање компетенција наставника за планирање, прилагођавање и примену одговарајућих наставних садржаја и материјала за учење. Развијање компетенција наставника за планирање и примену разноврсних и ефикасних наставних метода, усклађених са постављеним циљевима и исходима, узрасним карактеристикама и индивидуалним могућностима и потребама ученика.
Теме програмаСтандарди компетенција наставника; Стандарди квалитета рада установа; Правилник о вредновању квалитета рада установа; Планирање наставе; Блумова таксономија, њен значај и улога у планирању наставе; Креирање припреме за час; Методе савремене наставе; Примена савремених наставних метода; Наставни материјали као подршка наставним методама; Завршетак креирања припреме за час; Презентација припреме за час
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу је 60 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61