logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

639 Савремени приступ образовању у области економије, финансија и рачуноводства применом студија случаја из домаће праксе Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУниверзитет Сингидунум, Данијелова 32, Београд
Особа за контактТања Петричевић, office@singidunum.ac.rs, 011/309-4041, 065/808-3232
Ауторипроф. др Горанка Кнежевић, ванредни професор, Универзитет Сингидунум, Београд, Департман за пословну економију; проф. др Немања Станишић, ванредни професор, Универзитет Сингидунум, Београд, Департман за пословну економију; доц. др Вуле Миздраковић, доцент, Универзитет Сингидунум, Београд, Департман за пословну економију
Реализаторипроф. др Горанка Кнежевић, ванредни професор, Универзитет Сингидунум, Београд, Департман за пословну економију; проф. др Немања Станишић, ванредни професор, Универзитет Сингидунум, Београд, Департман за пословну економију; доц. др Вуле Миздраковић, доцент, Универзитет Сингидунум, Београд, Департман за пословну економију; проф. др Зоран Петровић, редовни професор, Универзитет Сингидунум, Пословни факултет у Ваљеву; проф. др Косана Вићентијевић, ванредни професор, Универзитет Сингидунум, Пословни факултет у Ваљеву; проф. др Зоран Јовић, ванредни професор, Универзитет Сингидунум, Пословни факултет у Ваљеву
Општи циљевиПрограм за циљ има едукацију наставног особља средњих стручних економских, трговачких и сличних школа у примени савремене образовне технологије и креирању савремене наставе.
Специфични циљевиСтицање увида у начин креирања часа коришћењем конкретних и доступних примера из праксе (нагласак је на томе да се час учини креативним и да се помери фокус са професора на ученика у центру учења). Стицање знања у области квалитативне анализе компанија применом модела 5 Портерових сила, као и СВОТ анализе (модел Портетових 5 сила даје јасну слику у каквом положају се налази привредно друштво што касније олакшава анализу дајући конкретнији оквир за доношење закључака).
Теме програмаДефинисање студије случаја и приказивање готових студија случаја из праксе; Избор студије случаја (конкретне компаније) која ће бити представљена професорима средњих школа у току часа; Наставак разматрања поступка изградње студије случаја са другог часа; Инвестициона анализа – теоријска разматрања; Практична примена техника инвестиционе анализе настављајући конкренти пример и студију случаја са четвртог часа; Коначни закључци о примени студије случаја
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена је 30 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61