logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

64 Професионална оријентација у функцији унапређивања квалитата рада школа Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар Инвентива, Дечанска 12/6, Београд
Особа за контактСлађана Ивковић Ивандекић, inventiva@profesionalnaorijentacija.org, 024/758-030, 060/075-8033
АуториКсенија Лишчевић, просветни саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа у Сомбору; Слађана Ивковић Ивандекић, стручни сарадник - школски педагог, ОШ „Петефи Шандор” Хајдуково
РеализаториСлађана Ивковић Ивандекић, стручни сарадник - школски педагог, ОШ „Петефи Шандор” Хајдуково; Корнел Киш, наставник српског језика као нематрењег, ОШ „Петефи Шандор” Хајдуково
Општи циљевиУнапређивање компетенција професионалаца/ки за примену петофазног модела професионалне оријентације и стварање системске мреже подршке у области ПО. Развијање компетенција професионалаца/ки за самовредновање и вредновање рада школе.
Специфични циљевиПодстицање професионалаца/ки за квалитетно и ефикасно вођење документације. Разумевање добити од примене програма Професионална оријентација за све актере школског живота (наставници, ученици, родитељи, локалана заједница) у функцији побољшања квалитета рада школе. Развијање компетенција професионалаца/ки за развој и обезбеђивање квалитета наставног и васпитног процеса у школи. Унапређивање компетенција професионалаца/ки за изградњу мреже школа и партенрства. Промоција професионалне оријентације.
Теме програмаПрофесионална оријентација у школи, зналајан фактор подршке ученицима; Професионална оријентација у школској документацији; Могућност трансфера метода и технике рада у програму Професионална оријентација у функцији унапређивања наставе и учења
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена36 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61