logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

640 Савремени трендови у теорији и пракси маркетинга и методама његовог изучавања Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаБеоградска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије, Змај Јовина 12, Београд
Особа за контактАлександра Косановић, office@bba.edu.rs, 011/262-3034, 065/371-7776
Ауторипроф. др Ханић Хасан, редовни професор Београдске банкарске академије, Факултета за банкарство, осигурање и финансије; проф. др Домазет Ивана, ванредни професор Београдске банкарске академије; Факултета за банкарство, осигурање и финансије
Реализаторипроф. др Ханић Хасан, редовни професор Београдске банкарске академије, Факултета за банкарство, осигурање и финансије; проф. др Домазет Ивана, ванредни професор Београдске банкарске академије, Факултета за банкарство, осигурање и финансије
Општи циљевиУпознавање наставника маркетинга са савременим коцептима у области теорије и праксе маркетинга и његовом изучавању.
Специфични циљевиСтручно усавршавање наставника у области научне дисциплине којој предмет маркетинга припада и унапређење квалитета наставе.
Теме програмаСуштина концепта управљања маркетингом; Маркетинг-микс; Производ и услуга; Формирање тржишне цене и канали продаје; Промоција/тржишне комуникације; Робна и корпоративна марка; Анализа тржишта; Маркетиг стратегије и припрема маркетинг планова
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупни трошкови реализације семинара, обрачунати за групу од 20 полазника, износе 2 000 динара по једном полазнику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61