logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

642 Технике анализа саобраћајних незгода Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаПолитехничка школа, Косовска 8, Крагујевац
Особа за контактКатарина Вељковић, direktor@politehnicka.kg.edu.rs, 034/347-214, 064/260-8982
Ауторидр Ненад Милутиновић, дипл. инж. саобраћаја, професор струковних студија на Високој техничкој школи струковних студија у Крагујевцу; Зоран Јелић, дипл. инж. саобраћаја, наставник стручних предмета саобраћајне струке, Политехничка школа, Крагујевац; Владимир Ерац, дипл. инж. саобраћаја, наставник стручних предмета саобраћајне струке, Политехничка школа, Крагујевац
Реализаторидр Ненад Милутиновић, дипл. инж. саобраћаја, професор струковних студија на Високој техничкој школи струковних студија у Крагујевцу; Зоран Јелић, дипл. инж. саобраћаја, наставник стручних предмета саобраћајне струке, Политехничка школа, Крагујевац; Владимир Ерац, дипл. инж. саобраћаја, наставник стручних предмета саобраћајне струке, Политехничка школа, Крагујевац
Општи циљевиОпшти циљ програма је оспособљавање наставника за примену нових алата који се користе у анализама саобраћајних незгода.
Специфични циљевиСпецифични циљ програма је увођење мултимедијалне наставе, као и унапређење теоријске и практичне наставе у области безбедности саобраћаја.
Теме програмаПрикупљање података са места саобраћајне незгоде; Обрада података; Моделирање места незгоде на рачунару; Одређивање релевантних параметара за компјутерску анализу саобраћајне незгоде; Компјутерска анализа саобраћајних незгода
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена300 000
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61