logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

645 Идеја – први корак ученика ка будућности Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Париске комуне бб, Ниш
Особа за контактВиолета Панчић, info@rcnis.edu.rs, 018/202-300, 069/296-6515
Ауторимр Милетић Виолета, наставник прехрамбене групе предмета, Пољопривредна школа „Шуматовац“ Алексинац
РеализаториВеселиновић Биљана, наставник математике, Основна школа за образовање и васпитање деце и омладине са сметњама у развоју „Смех и суза“; Јовановић Драгојла, професор економске групе предмета, Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“, Алексинац; мр Милетић Виолета, наставник прехрамбене групе предмета, Пољопривредна школа „Шуматовац“, Алексинац
Општи циљевиУнапређење рада наставника применом нових наставних метода у процесу развоја креативности ученика и практичне примене у области будућег професионалног опредељења ученика на свим нивоима школовања и будућег запослења.
Специфични циљевиРазвијање код наставника иновативног приступа настави, развијање правилних принципа комуникације и сарадње; развијање свести о неопходности праћења промена у сфери предузетништва и коришћења различитих извора информисања; развијање креативних техника стварања идеја, способности за уочавање извора идеја, давање смерница у формирању школских тимова за развој идеја; подизање свести о значају предузетништва.
Теме програмаПредузетништво данас; Профил и карактеристике успешног предузетника; Идеја – прва степеница успешног предузетништва; Методе развијања идеја; Процена пословних идеја; Значај предузетништва у образовно-васпитном систему РС; Активности наставника у формирању школских тимова за развој пословних идеја
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена33 500 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61