logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

65 Професионална оријентација: оснаживање младих за одлуку о занимању и школовању кроз реалне сусрете Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар Инвентива, Дечанска 12/6, Београд
Особа за контактМарина Остојић, inventiva@profesionalnaorijentacija.org, 011/334-9487, 063/445-088
Ауторимр Марија Радовановић, магистарка мировних студија, виша пројектна менаџерка, ГИЗ Марина Остојић, педагошкиња ОШ „Коле Рашић” Ниш и консултанткиња ГИЗ БОСС Валерија Живковић, психолошкиња, ОШ „Рада Миљковић” Јагодина и консултанткиња ГИЗ БОСС Јелена Димитријевић, педагошкиња, Центар Инвентива Београд, консултанткиња ГИЗ БОСС
РеализаториМарина Остојић, педагошкиња ОШ „Коле Рашић” Ниш и консултанткиња ГИЗ БОСС Валерија Живковић, психолошкиња, ОШ „Рада Миљковић” Јагодина и консултанткиња ГИЗ БОСС Мирјана Радојевић, психолошкиња, ОШ „Свети Сава”, Ниш; Гордана Матовић, апсолвент педагогије, УГ Кокоро, Бор Снежана Шундрић, психолошкиња, ОШ „Чегар”, Ниш; Бобан Антић, педагог, ОШ "Јеремија Илић Јегор” Рготина; Сузана Станковић Илић, психолошкиња, ОШ „Васа Пелагић”, Лесковац; Татјана Сурдучки, педагошкиња, ОШ „Соња Маринковић” Нови Сад; Марија Вуловић, психолошкиња, ОШ „Вук Караџић”, Чачак; Хана Стаматовић, психолошкиња, асистент у настави, Факултет хуманистичких наука, Универзитет у Новом Пазару; Весна Остојић, мастер васпитач, помоћник директора ПУ „Пионир”, Јагодина; Живковић Слађана, професор енглеског језика, ОШ „Веселин Маслеша”, Београд; Ирина Кивић, професор електротехничке групе предмета, Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу, Београд; Владан Јанковић, андрагог, Центар за социјални рад, Јагодина; Наташа Јанковић, професор енглеског језика, самостални преводилац, Београд; Татјана Велимировић Парача, професор српског језика, ОШ „Ратко Вукићевић” Ниш; Весна Вујичић, психолошкиња, ОШ „Вук Караџић”, Бачка Паланка; Јасна Павловић Анић, педагошкиња, ОШ „Симеон Араницки”, Стара Пазова; Татјана Рајић, социолошкиња, Центар за социјални рад, Пожаревац; Едита Сакали, педагошкиња, ОШ „Братство јединство”, Сомбор; Јасмина Лекић Бељански, психолошкиња, ОШ „Иво Лола Рибар”, Сомбор; Биљана Игњатовић, специјална педагошкиња, Центар за социјални рад, Пожаревац
Општи циљевиУнапређивање компетенција професионалаца за примену петофазног процесног модела професионалне оријентације и стварање системске мреже подршке за остваривање разноврсних услуга реалних сусрета у области професионалне оријентације.
Специфични циљевиУнапређивање компетенција професионалаца за: подршку ученицима за доношење одлуке о школовању и занимању кроз усклађивање реалне слике о себи са испробавањем света рада и образовања, остваривање реалних сусрета са светом рада и светом образовања, индивидуално праћење ученика у реалним сусретима са светом рада и образовања, рад са родитељима на пружању подршке деци, умрежавање школа и партнера, пружање услуга реалних сусрета: распитивање у предузећу, испробавање занимања, Дан девојчица/Дан дечака, пратим те на пракси, сусрети са представницима занимања, уважавање различитости које се односе на род и осетљиве групе, промоцију реалних сусрета као социјалне иновације.
Теме програмаСавремени концепт Професионалне оријентације и стратегија развоја ПО; Реални сусрет „у корак" са савременим светом рада и кључним компетенцијама за занимања, позиционирање ПО у школском курикулуму; Остварујемо учење кроз реални сусрет са светом рада; Реални сусрети кроз концепт услуге у професионалној оријентацији; Организовање реалног сусрета пратећи Водич; На разговору у предузећу; Смернице за добар интервју; Моја одлука о школи и занимању, провера одлуке кроз саветодавни рад; Реални сусрет кроз Каталог услуга и берзу услуга; Јачање компетенција актера ПО за остваривање реалних сусрета; Родна равноправност и реални сусрети; Родитељи као подршка за доношење самостаалне одлуке за избор школе и занимања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена дводневног семинара за групу од 30 учесника је 64 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61