logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

650 Визуелизација и презентација у процесу учења Компетенцијa: K4
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење наставника средњих школа „Доситеј“, Светогорска 48, Београд
Особа за контактЉиљана Савић, rakic.ljiljana@open.telekom.rs, 023/567-539, 063/827-7173
АуториЉиљана Савић, наставник економске групе предмета, Економско трговинска школа „Јован Трајковић“, Зрењанин; Даница Кончар, наставник економске групе предмета, Економско-трговинска школа у Кули; Ангелина Пекић, локални координатор Пројекта Образовање за сву децу Србије, Делегација Европске уније и ВИГ Интернационал, при Министарству просвете, науке и технолошког развоја Србије
РеализаториЉиљана Савић, наставник економске групе предмета, ЕТШ „Јован Трајковић“, Зрењанин; Весна Ратков, наставник економске групе предмета, Прва економска школа, Београд
Општи циљевиУнапређење компетенција наставника о визуелизацији и презентацији при планирању и реализовању наставних садржаја, како би ученици наставне садржаје што боље усвојили и примењивали.
Специфични циљевиСтицање знања о елементима, типовима учења и правилима визуелизације и презентације и развијање способности за њихову примену у циљу бољег разумевања и запамћивања наставних садржаја. Стицање знања о дидактичком значају визуелизације и презентације у настави. Уочавање важности визуелизација из перспективе различитих врста интелигенција. Примена различитих техника и метода за презентовање наставних садржаја. Стицање знања о значају визуелизација као једном од метода писане комуникације. Упознавање са основним средствима, могућностима и критеријумима избора средстава визуелизације и презентације. Примена различитих техника и средстава визуелизације и презентације у зависности од типа личности.
Теме програмаУвод у визуелизацију и презентацију; Канали сазнавања и типови учења; Дидактички значај визуелизације и презентације у настави; Средства визуелизације и критеријуми избора средстава за визуелизацију при представљању наставних садржаја; Основни принципи и правила визуелизације и презентације у реализовању наставних садржаја; Визуелизација из перспективе различитих интелигенција; Визуелизација као метод писане комуникације; Правила презентације; Критеријуми презентације; Различите врсте презентација; Значај добре презентације за усвајање нових наставних садржаја; Вредновање елемената визуелизације и презентације
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена програма по групи је 50 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61