logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

651 Комуникација у процесу учења Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаУдружење наставника средњих школа „Доситеј“, Светогорска 48, Београд
Особа за контактЉиљана Савић, rakic.ljiljana@open.telekom.rs, 023/567-539, 063/827-7173
АуториЉиљана Савић, наставник економске групе предмета, Економско трговинска школа „Јован Трајковић“, Зрењанин; Даница Кончар, наставник економске групе предмета, Економско-трговинска школа у Кули; Ангелина Пекић, локални координатор Пројекта Образовање за сву децу Србије, Делегација Европске уније и ВИГ Интернационал, при Министарству просвете, науке и технолошког развоја Србије
РеализаториЉиљана Савић, наставник економске групе предмета, ЕТШ „Јован Трајковић“, Зрењанин; Весна Ратков, наставник економске групе предмета, Прва економска школа, Београд
Општи циљевиОпшти циљ програма је стицање знања, вештина и ставова комуникације наставника које треба примењивати при планирању и реализовању наставних садржаја.
Специфични циљевиСтицање знања о елементима, врстама, техникама и нивоима комуникације, различитим типовима личности, техникама и стратегијама за решавање конфликата.
Теме програмаУвод у комуникацију; Основни елементи процеса комуникације; Нивои и фактори комуникације; Типови комуникације и активно слушање; Особине личности и комуникација; Комуникација у процесу учења; Баријере у комуникацији и окружење и комуникација; Писмена комуникација; Конфликти, узроци и типови, ток и резултати; Исходи конфликата и стратегије за решавање конфликата
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена програма по групи је 50 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61