logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

652 Модерација у наставном процесу Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаУдружење наставника средњих школа „Доситеј“, Светогорска 48, Београд
Особа за контактЉиљана Савић, rakic.ljiljana@open.telekom.rs, 023/567-539, 063/827-7173
АуториЉиљана Савић, наставник економске групе предмета, Економско трговинска школа „Јован Трајковић“, Зрењанин; Даница Кончар, наставник економске групе предмета, Економско-трговинска школа у Кули; Ангелина Пекић, локални координатор Пројекта Образовање за сву децу Србије, Делегација Европске уније и ВИГ Интернационал, при Министарству просвете, науке и технолошког развоја Србије
РеализаториЉиљана Савић, наставник економске групе предмета, ЕТШ „Јован Трајковић“, Зрењанин; Весна Ратков, наставник економске групе предмета, Прва економска школа, Београд
Општи циљевиОпшти циљ програма је стицање знања, вештина и ставова наставника у модерирању наставних процеса, како би се планирани наставни садржаји што боље презентовали, усвојили и примењивали.
Специфични циљевиСтицање знања о значају припреме модерације, фазама модерације и карактеристикама модерацијског као битног фактора за процес учења. Примена различитих метода и техника које се користе у настави у зависности од особина, динамике и групе ученика.
Теме програмаУвод у модерацију; Особине модерације; Типови водитеља; Фазе и карактеристике процеса модерације; Припреме за модерацију; Методе и технике модерације; Значај писане комуникације као једног од дидактичких средстава за процес наставе; Група у модерацијском процесу; Особине група; Врсте група и групна динамика; Управљање групним процесима у процесу наставе; Тим и улоге у тиму; Особине личности у тиму; Модерирање проблематичним ситуацијама у наставном процесу
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена програма по групи је 50 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61