logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

653 Улога друштвених мрежа у савременом комуницирању у туризму Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаУниверзитет Сингидунум, Данијелова 32, Београд
Особа за контактТања Петричевић, office@singidunum.ac.rs, 011/309-4041, 065/808-3232
Ауторипроф. др Радмила Живковић, ванредовни професор, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент Универзитета Сингидунум, Београд; проф. др Јован Попеску, редовни професор, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент Универзитета Сингидунум, Београд; др Јелена Гајић, доцент, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент Универзитета Сингидунум, Београд; Ивана Брдар, мастер, асистент, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент Универзитета Сингидунум, Београд; Данијел Павловић, мастер, асистент, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент Универзитета Сингидунум, Београд
Реализаторипроф. др Радмила Живковић, ванредовни професор, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент Универзитета Сингидунум, Београд; проф. др Јован Попеску, редовни професор, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент Универзитета Сингидунум, Београд; др Јелена Гајић, доцент, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент Универзитета Сингидунум, Београд; Ивана Брдар, мастер, асистент, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент Универзитета Сингидунум, Београд; Данијел Павловић, мастер, асистент, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент Универзитета Сингидунум, Београд
Општи циљевиЦиљ програма је професионално усавршавање наставника у циљу развијања личних способности и сарадње са ученицима. Јачање улоге школа постаје најважнија друштвена стратегија у стварању и јачању конкурентске предности образовног система у Србији.
Специфични циљевиПрограм рада има за циљ едукацију наставног и ваннаставног особља у циљу развијања њихових личних способности и комуникационих вештина, што ће резултирати побољшањем квалитета наставног процеса. Упознати наставнике са новим трендовима у систему маркетиншког комуницирања, нарочито у домену друштвених мрежа односно медија које се јављају у облику блогова, виртуелних заједница: Facebook, Twitter и сл. као и медијских датотека које се постављају на сајтовима као што су Youtube и Flickr. Презентирати полазницима предности коришћења друштвених мрежа у тржишном комуницирању туристичких агенција, хотелских предузећа са корисницима услуга.
Теме програмаПроцес информисања и очекивања корисника од интернета; Друштвене мреже и туризам; Примена друштвених мрежа у туристичким агенцијама; Примена друштвених мрежа у хотелима; Путовања и друштвене мреже
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена је 30 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61