logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

654 Активна настава српског језика и књижевности Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФилолошка гимназија, Каменичка 2, Београд
Особа за контактДушко Бабић, filoloska_gimnazija@yahoo.com, 011/218-5841, 064/645-4647
Ауторидр Душко Бабић, професор књижевности, директор Филолошке гимназије у Београду; Ђина Ђелмаш, професор српског језика и књижевности у Гимназији у Лазаревцу
Реализаторидр Душко Бабић, професор књижевности, директор Филолошке гимназије у Београду Ђина Ђелмаш, професор српског језика и књижевности у Гимназији у Лазаревцу
Општи циљевиЈачање компетенција наставника у примени активних метода наставе; подстицање креативности наставника; професионално оснаживање наставника за мотивисање ученика.
Специфични циљевиРазмена искустава у примени добрих и успешних наставних метода и стратегија у настави српског језика и књижевности.
Теме програмаПојам и претпоставке активне наставе; Активна настава књижевности: примери из програма основне и средње школе; Улога уџбеника у креирању активне наставе књижевности; Евалуација и самоевалуација као фактор мотивације у савременој настави српског језика и књижевности; Додатни рад у настави књижевности
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесникадо 25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена50 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61