logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

655 Израда задатака из српског језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаЗадужбина Илије М. Коларца, Студентски трг 5, Београд
Особа за контактОлгица Стефановић, predavanja@kolarac.rs, 2638472, 064/891-1324
Ауторипроф. др Душка Кликовац, редовни професор на Катедри за српски језик Филолошког факултета у Београду; доц. др Весна Ломпар, доцент на Катедри за српски језик Филолошког факултета у Београду
Реализаторипроф. др Душка Кликовац, редовни професор на Катедри за српски језик Филолошког факултета у Београду; доц. др Весна Ломпар, доцент на Катедри за српски језик Филолошког факултета у Београду
Општи циљевиУнапређивање наставе српског језика у области израде задатака. Развијање специфичних компетенција наставника за самосталан рад у оквиру педагошке праксе.
Специфични циљевиОспособљавање наставника и професора српског језика да израђују задатке за увежбавање градива, контролних задатака за проверу знања, као и за школска такмичења из српског језика.
Теме програмаВрсте задатака који се користе у настави српског језика; Методологија израде задатака; Одлике упутстава у задацима, одлике захтева (какви могу бити, колико треба да их буде у задатку, њихова међусобна повезаност), одлике примера и критеријуми за њихов избор; Графичка решења задатака; Особености задатака за такмичења; Израда задатака из свих подобласти српског језика: фонетике, морфологије, творбе речи, лексикологије, синтксе и онолико колико је то предвиђено Стандардима за основно образовање и Стандардима за средње образовање, лингвистике текста, прагматике и др.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника15 - 30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 4 000 динара за 8 часова.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61