logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

656 Ка савременој настави српског језика и књижевности II Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво за српски језик и књижевност Србије, Студентски трг 3, Београд
Особа за контактБошко Сувајџић, drustvosj@fil.bg.ac.rs, 060/304-9650
Ауторипроф. др Бошко Сувајџић, ванредни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима; проф. др Вељко Брборић, ванредни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српски језик са јужнословенским језицима; проф. др Зона Мркаљ, ванредни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима; доц. др Александар Милановић, доцент Филолошког факултета у Београду, Катедра за српски језик са јужнословенским језицима
Реализаторипроф. др Бошко Сувајџић, ванредни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима; проф. др Вељко Брборић, ванредни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српски језик са јужнословенским језицима; проф. др Зона Мркаљ, ванредни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима; доц. др Александар Милановић, доцент Филолошког факултета у Београду, Катедра за српски језик са јужнословенским језицима; Душка Кликовац, редовни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српски језик са јужнословенским језицима; Рајна Драгићевић, редовни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српски језик са јужнословенским језицима; Славко Петаковић, доцент Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима; Мина Ђурић, асистент Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима; Ана Батас, асистент Филолошког факултета у Београду, Катедра за српски језик са јужнословенским језицима; Михајло Пантић, редовни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима; Оливера Радуловић, ванредни професор Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за српску књижевност
Општи циљевиУпознавање наставника и професора српског језика и књижевности који раде у основним и средњим школама са новим сазнањима у науци о језику и науци о књижевности и развијање свести о усавршавању и праћењу релевантне научне и стручне литературе.
Специфични циљевиСпецифични циљеви представљају подстицање наставника да радом у редовној и додатној настави, као и у секцијама (литерарним, лингвистичким, новинарским...), осавремењеним облицима и методама рада утичу на подизање квалитета наставе српског језика и књижевности.
Теме програмаКа савременој настави српског језика; Ка савременој настави српске књижевности; Методички приступ проучавању књижевног дела; Говорна и језичка култура у наставном процесу; Методички приступ стилској епохи и правцу
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 60 000. Котизацијски пакет: Часописи („Књижевност и језик“, „Свет речи“) Сви семинари које је Друштво организовало од пролећа 2011. до јесени 2013. били су за наставнике бесплатни и реализовани су као поклон Друштва наставницима српског језика и књижевности у Србији.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61