logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

657 Казивање уметничког текста (поезија и проза); Рецитација - стваралачки чин; Естетика говорних облика Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМарија Максимовић, surs@surs.org.rs, 011/324-5385, 064/644-5378
АуториРатомир Рале Дамјановић; Мирјана Аранђеловић; мр Ново Томић
РеализаториРатомир Рале Дамјановић; Мирјана Аранђеловић; мр Ново Томић
Општи циљевиДоживљено читање и рецитовање као вид тумачења књижевног дела. Перцепција књижевног дела кроз говорни облик. Књижевно дело у троуглу писац-казивач-слушалац. Развијање љубави према језику и литератури. Подстицање литерарних амбиција.
Специфични циљевиРад са даровитим ученицима који показују интересовање за јавни наступ, такмичења рецитатора, школске приредбе. Дијалогичност књижевног текста. Савладавање принципа говорних облика који укључују откривање књижевног дела на нов начин, искуства глуме и реторике. Звучни принцип семантичких и емотивних вредности текста, версификације и синтаксе у перцепцији текста. Откривање динамичне структуре дела. Књижевно-говорна анализа и синтеза текста кроз говорни израз који олакшава меморисање, побољшава усмено изражавање, правилну артикулацију, дикцију, интонацију и друге принципе говора у свакодневној комуникацији.
Теме програмаКазивање као вид тумачења књижевног дела; Рецитација-стваралачки чин; Двострука анализа текста; Структура, композиција говорног исказа; Типологија рецитације, стилови казивања; Специфичности казивања епске и лирске народне песме; Казивање прозе: диференцирана интонација у прозним фрагментима; Такмичења рецитатора; Учење напамет (у текстуалном и говорном облику); Основни тон у религиозним песмама, духовним беседама, молитвама; Тон сказанија и отачаствене реторике у текстовима о Светом Сави; „79 практичних савета за јавни наступˮ
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу полазника износи 37 400 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61