logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

659 Креативнa драмa у настави српског језика и књижевности Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаБАЗААРТ, Крунска 33, Београд
Особа за контактСунчица Милосављевић, bazaartheatre@yahoo.com, 011/324-4296, 064/129-7423
Ауторимр Сунчица Милосављевић, позоришна редитељка и драмски педагог, БАЗААРТ, Београд; Ивана Деспотовић, глумица и драмски педагог, БАЗААРТ, Београд; мр Дафина Жагар, наставник српског језика и књижевности, Школа за дизајн текстила, Београд и Електротехничка школа „Стари град”
Реализаторимр Сунчица Милосављевић, позоришна редитељка и драмски педагог, БАЗААРТ, Београд; Ивана Деспотовић, глумица и драмски педагог, БАЗААРТ, Београд; мр Дафина Жагар, наставник српског језика и књижевности, Школа за дизајн текстила, Београд и Електротехничка школа „Стари град”; Наташа Китаноска МА, библиотекарка, професор српског језика и књижевности, ОШ „Влада Обрадовић Камени", Београд
Општи циљевиОвладавање драмским техникама које својом интерактивношћу омогућавају да ученици активно учествују у обради, утврђивању и систематизацији градива и на тај начин трајно и са разумевањем усвајају нове садржаје.
Специфични циљевиСтицање искуства у примени драмских техника и оспособљавање наставника за њихово самостално осмишљавање. Остваривање корелације са другим предметима. Активно учешће ученика у наставном процесу. Активирање максималних креативних потенцијала наставника и ученика.
Теме програмаФонетика: глас–слово и карактеристике гласова; Морфологија: од слова до речи; семантички слој речи; Морфологија и творба речи; Од морфологије до синтаксе; Књижевност и култура изражавања: структура текста - почетак, средина и крај; Медији: облици новинарског изражавања; Кратке фолклорне форме; Тумачење књижевног дела: тема, мотиви, ликови, идеја
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника20 - 30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 68 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61