logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

66 Рад одељењских старешина и одељењских заједница Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, Чачак
Особа за контактГорица Станојевић, rccacak@eunet.rs, 032/320-100, 064/642-4132
АуториКатарина Дуњић Мандић, школски психолог, педагошки саветник, Гимназија Чачак; Татјана Јаћимовић, школски психолог, педагошки саветник, Техничка школа Чачак; Гордана Поповић Божанић, педагог, педагошки саветник, Економска школа Чачак
РеализаториКатарина Дуњић Мандић, школски психолог, педагошки саветник, Гимназија, Чачак; Татјана Јаћимовић, школски психолог, педагошки саветник, Техничка школа, Чачак; Гордана Поповић Божанић, педагог, педагошки саветник, Економска школа, Чачак
Општи циљевиЈачање компетенција наставника - одељењског старешине за примену иновативних метода у непосредном раду са ученицима, колегама и родитељима ученика.
Специфични циљевиПружање подршке јачању компетенција наставника у областима комуникација и сарадња и конструктивно решавање сукоба. Пружање подршке наставницима у формирању и вођењу ученичког колектива, указивање на психолошке узроке поремећаја интерперсоналних односа у групама / одељењским заједницама и предлагање мера за њихово превазилажење. Разликовање стилова управљања одељењском заједницом и усвајање вештина развоја позитивне социјалне и емоционалне атмосфере. Планирање рада и вођење евиденција одељењског старешине и одељењских заједница на основу важећих прописа у образовању.
Теме програмаИ комуникација се учи; Одељењска заједница; Обавезе ОС у складу са ЗОСОВ и правилницима; Педагошке ситуације
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу 50 000.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61