logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

663 Планирање у настави српског језика и књижевности Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаКлетт друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3-5, Београд
Особа за контактМирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011/3348-384, 064/111-0074
Ауторипроф. др Зона Мркаљ, ванредни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима
Реализаторипроф. др Зона Мркаљ, ванредни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима; проф. др Зорица Несторовић, ванредни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима; доц. др Весна Ломпар, доцент Филолошког факултета у Београду, Катедра за српски језик
Општи циљевиИстицање и разматрање сегмената који утичу на планирање у настави српског језика и књижевности.
Специфични циљевиПланирање у складу са Програмом рада школе и програмом предмета и са Образовним стандардима за крај обавезног образовања; у вези са коришћењем уџбеника и уџбеничке литературе. Корелација, индивидуализација и диференцирана настава - фактори планирања; планирање инклузије; самовредновање; тематско и хронолошко планирање; планирање додатне наставе; план наставне јединице; планирање слободних активности.
Теме програмаПланирање у настави српског језика (корелација фактора и иновације); Практична примена планирања у настави на примеру једне наставне јединице из српског језика (нпр. акценти у српском језику – укључујући све нивое); Припремање наставника за тумачење књижевног дела (методичка радионица); Практична примена планирања у настави на примеру једне наставне јединице из књижевности (у оквиру школског програма)
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена500 динара по полазнику
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61