logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

664 Примена интерактивног учења у изради школских новина Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, Чачак
Особа за контактГорица Станојевић, rccacak@eunet.rs, 032/320-100, 064/642-4132
АуториНаташа Турунташ, наставник српског језика, педагошки саветник, ОШ „Танаско Рајић” у Чачку; Марина Павловић, стручни сарадник- психолог, педагошки саветник, ОШ „Танаско Рајић” у Чачку
РеализаториНаташа Турунташ, наставник српског језика, педагошки саветник, ОШ „Танаско Рајић” у Чачку; Марина Павловић, стручни сарадник - психолог, педагошки саветник, ОШ „Танаско Рајић” у Чачку
Општи циљевиЕдукација наставника за оспособљавање ученика да самостално приређују школски часопис, да проширују знања о новинарству, његовом деловању и важности у животу друштва.
Специфични циљевиСимулација процеса реализације програма новинарске секције чији је продукт школски часопис. Оснаживање наставника да ученике: подстичу и оспособе за активно учешће у животу школе, упознају са основним методама и техникама које су неопходне за рад у новинарству, уче критичком расуђивању, оспособе за сарадничко понашање, аргументовање ставова и изражавање мишљења примењујући комуникацијске вештине, обуче за тимски начин рада и теренско истраживање, увере у важност објективног информисања, упознају са појмом „слобода штампе”. Афирмисање слободних активности.
Теме програмаОсновни елементи програма новинарске секције; Најзначајнији појмови везани за новинарство и слободу штампе; Тимски начин рада; Анализа новинарских текстова; Уочавање важних и актуелних тема; Симулација прикупљања текстова и слика о изабраним темама; Израда часописа; Технички део у изради часописа; Публиковање часописа; Јавна презентација школског часописа
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена 50 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61