logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

665 Републички зимски семинар Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво за српски језик и књижевност Србије, Студентски трг 3, Београд
Особа за контактБошко Сувајџић, drustvosj@fil.bg.ac.rs, 060/304-9650
Ауторипроф. др Бошко Сувајџић, ванредни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима; проф. др Вељко Брборић, ванредни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српски језик са јужнословенским језицима; проф. др Зона Мркаљ, ванредни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима; доц. др Александар Милановић, доцент Филолошког факултета у Београду, Катедра за српски језик са јужнословенским језицима, координатор програма
РеализаториДруштво за српски језик и књижевност Србије - проф. др Бошко Сувајџић, ванредни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима; проф. др Вељко Брборић, ванредни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српски језик са јужнословенским језицима; доц. др Александар Милановић, доцент Филолошког факултета у Београду, Катедра за српски језик са јужнословенским језицима; проф. др Љиљана Јухас-Георгиевска, редовни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима; проф. др Драгана Вукићевић, ванредни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима; мр Ана Батас, асистент Филолошког факултета у Београду, Катедра за српски језик са јужнословенским језицима; мр Балша Стипчевић, асистент Филолошког факултета у Београду, Катедра за српски језик са јужнословенским језицима; проф. др Михајло Пантић, редовни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима; доц. др Славко Петаковић, доцент Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима; мр Милан Алексић, асистент Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима; проф. др Валентина Питулић, редовни професор Филозофског факултета у Косовској Митровици; проф. др Рајна Драгићевић, редовни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српски језик са јужнословенским језицима; ма Томислав Матић, мастер Филолошког факултета у Београду, Катедра за српски језик са јужнословенским језицима; др Вукосава Живковић, професор Земунски гимназије; ма Никола Радосављевић, мастер Филолошког факултета у Београду, Катедра за српски језик са јужнословенским језицима; ма Слободан Новокмет, Институт за српски језик САНУ; проф. др Оливера Радуловић, ванредни професор Филозофског факултета у Новом Саду; доц. др Јелена Јовановић Симић, доцент Филолошког факултета у Београду, Катедра за српски језик са јужнословенским језицима; ма Јован Чудомировић, мастер Филолошког факултета у Београду, Катедра за српски језик са јужнословенским језицима; проф. др Бранка Јакшић Провчи, ванредни професор Филозофског факултета у Новом Саду; ма Мина Ђурић, мастер Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима; доц. др Драгана Вељковић Станковић, доцент Филолошког факултета у Београду, Катедра за српски језик са јужнословенским језицима
Општи циљевиСтручно усавршавање наставника и професора српског језика и књижевности који раде у основним и средњим школама у Републици Србији, њихово упознавање са новим сазнањима у науци о језику и науци о књижевности.
Специфични циљевиПодстицање наставника да радом у настави, као и у секцијама (литерарним, лингвистичким, новинарским...), осавремењеним облицима и методама рада утичу на подизање квалитета наставе српског језика и књижевности.
Теме програмаПроучавање књижевног дела: 1. Тумачење поетског дела; 2. Тумачење прозног дела; 3. Тумачење драмског дела; 4. Савремене методе проучавања књижевног дела; Проучавање српског језика: 1. Историја језика са дијалектологијом; 2. Фонетика са акцентологијом; 3. Морфологија са творбом речи; 4. Лексикологија; 5. Синтакса; 6. Језичка култура и правопис; Књижевност у настави: 1. Савремена истраживања у науци о књижевности и њихова повезаност са наставом; 2. Однос стандарда ученичких постигнућа (у области српски језик и књижевност) и школских програма; 3. Версификација у наставном проучавању поезије; 4. Читанка као најважнији део уџбеничког комплета за учење књижевности
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањетри дана (18 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу 140 000. Котизацијски пакет: торба, свеска, информатор, хемијска оловка, поклон књиге, часописи 60.000
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61