logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

668 Савремени приступи у настави српског језика и књижевности Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФилозофски факултет, Ћирило и Методије 2, Ниш
Особа за контактМарина Јањић, info@filfak.ni.ac.rs, 018/514-311, 064/801-3419
Ауторипроф. др Горан Максимовић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, Департман за српску и компаративну књижевност; проф. др Снежана Милосављевић Милић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, Департман за српску и компаративну књижевност; проф. др Марина Јањић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, Департман за српски језик
Реализаторипроф. др Горан Максимовић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, Департман за српску и компаративну књижевност; проф. др Снежана Милосављевић Милић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, Департман за српску и компаративну књижевност; проф. др Надежда Јовић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, Департман за српски језик; проф. др Бобан Арсенијевић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, Департман за српски језик; проф. др Марина Јањић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, Департман за српски језик; доц. др Данијела Поповић, доцент Филозофског факултета у Нишу, Департман за српску и компаративну књижевност; доц. др Дејан Милутиновић, доцент Филозофског факултета у Нишу, Департман за српску и компаративну књижевност; Бранимир Станковић, асистент Филозофског факултета у Нишу, Департман за српски језик; мр Снежана Божић, асистент Филозофског факултета у Нишу, Департман за српску и компаративну књижевност; мр Јелена Јовановић, асистент Филозофског факултета у Нишу, Департман за српску и компаративну књижевност; мр Кристина Митић, асистент Филозофског факултета у Нишу, Департман за српску и компаративну књижевност; Мср. Александра Јанић, асистент Филозофског факултета у Нишу, Департман за српски језик; Александра Ристић, демонстратор, Филозофски факултет у Нишу, Департман за српску и компаративну књижевност
Општи циљевиСтручно усавршавање наставника и професора српског језика и књижевности који раде у основним и средњим школама; Упознавање и овладавање савременим лингвистичким и књижевнотеоријским приступима.
Специфични циљевиПрезентација савремених методолошких приступа литерарним и лингвистичким вредностима; нове рефлексије у интерпретацијама књижевних дела; научно и наставно сагледавање литерарних проблема; упознавање и примена нових домета ИТ у настави књижевности и језика (интернета, других медија, филма, телевизије), функционални поступци у наставним интеграцијама језика и књижевности; презентација нових филолошких теорија; афирмација савремених токова у настави језика и књижевности; превладавање непопуралрног „граматизирањаˮ на часовима граматике и културе изражавања; неговање читалачких и језичких компетенција ученика.
Теме програмаГрадови Јакова Игњатовића; Алтернативни и актуализовани наративни светови; Између предлога и прилога: синтакса и семантика комплексних предлога; Путеви елаборације и експанзије вуковског књижевног језика; Хипертекстуалност и настава; Обредна петочинка - школско извођење; Рачунарски неологизми у говору ученика – методички приступ; Појмови историјског, историографског и историчног у настави књижевности (на примеру Горског вјенца); Паратекст – проблем границе приповедног; Систематизација српске књижевности међуратне епохе на примеру обраде новог градива (Милош Црњански, „Спомен Принципуˮ, Десанка Максимовић, „Змијаˮ, Оскар Давичо, „Хана IIˮ); Синтакса и семантика придевског вида у савременом српском језику ; „Девојка бржа од коњаˮ, приповетка на међи
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена90 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61