logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

669 Савремени теоријски приступи тумачењу књижевноуметничког текста у настави српског језика и књижевности Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаКлетт друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3-5, Београд
Особа за контактМирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011/3348-384, 064/111-0074
Ауторипроф. др Зона Мркаљ, ванредни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима
Реализаторипроф. др Зона Мркаљ, ванредни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима; проф. др Зорица Несторовић, ванредни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима; доц. др Весна Ломпар, доцент Филолошког факултета у Београду, Катедра за српски језик; асс. Милан Алексић, асистент Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима
Општи циљевиПроширивање теоријских и методичких знања наставника о науци књижевности и језику, уз коришћење савремених стручних метода. Организовање наставе књижевности као стваралачке и проблемске. Заснивање стручно утемељених наставних интерпретација.
Специфични циљевиКреативно преобликовање школске интерпретације књижевноуметничких текстова и обраде језичких тема,осавремењених адекватним избором стручних (специјалних) метода,уз коришћење аналитичко-синтетичког, компаративног, проблемског, наратолошког, интертекстуалног, театролошког, рецепцијског и других савремених теоријских приступа. Усвајање савремених књижевноисторијских истраживања и сазнања науке о књижевности у контексту периодизације, стилских типологија и текстолошких аспеката песничких, драмских и књижевнонаучних дела из програма за старије разреде основне школе. Разматрање проблема жанровског одређења у контексту савремених теоријских истраживања; Анализирање специфичности тематске и композиционе структуре и језичкостилских обележја.
Теме програмаНаратолошки приступ књижевноуметничком тексту у настави; Улога симбола у карактеризацији књижевног лик; Теорија рецепције у настави; Театролошки приступ драмском тескту; Проблеми жанра у настави књижевности; Лингвостилистичка тумачења уметничког текста
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена500 динара по полазнику
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61