logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

671 Семинар о интерпункцији реченице у српском језику Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаЗадужбина Илије М. Коларца, Мештровићева 19, Београд
Особа за контактОлгица Стефановић, predavanja@kolarac.rs, 011/2638-472, 064/8911-324
Ауторипроф. др Душка Кликовац, редовни професор на Катедри за српски језик Филолошког факултета у Београду; мр Балша Стипчевић, асистент на Катедри за српски језик Филолошког факултета у Београду
Реализаторипроф. др Душка Кликовац, редовни професор на Катедри за српски језик Филолошког факултета у Београду; мр Балша Стипчевић, асистент на Катедри за српски језик Филолошког факултета у Београду
Општи циљевиОпшти циљ семинара јесте подизање степена познавања норми стандардног језика, како би се усавршио и осавременио начин извођења наставе српског језика.
Специфични циљевиОспособљавање полазника за правилно писмено изражавање, за побољшање писмености и писане културе, за усавршавање начина извођења наставе српског језика, као и за редиговање писаних текстова. Оспособљавање наставника да ученике науче свим специфичностима коришћења интерпункције у писању домаћих задатака, писмених вежби и писмених задатака, и добром познавању норми писаног језика.
Теме програмаСавремена методологија наставе граматике стрпског језика
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа,наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника10 - 30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена4.000,00 динара за 8 часова. Цена укључује хонораре за предаваче, сав радни материјал, коришћење свих техничких погодности за извођење часова вежби, коришћење сале у Коларчевој задужбини, израду и штампање контролних вежби, уверења о похађању семинара, потрошни материјал, ручак у клубу "Коларац"
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61