logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

672 Српски језик и језичка култура у нижим разредима основне школе Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац
Особа за контактЛидија Крстић Стојичић, csuleskovac@gmail.com, 016/214-555, 064/897-3949
АуториНаташа Томић, професор српског језика и књижевности, Гимназија, Лесковац; Биљана Ђорђевић, професор српског језика и књижевности, Економска школа „Ђука Динић”, Лесковац; мр Биљана Мичић, професор српског језика и књижевности, Гимназија, Лесковац.
РеализаториНаташа Томић, професор српског језика и књижевности, Гимназија, Лесковац; Биљана Ђорђевић, професор српског језика и књижевности, Економска школа „Ђука Динић”, Лесковац; мр Биљана Мичић, професор српског језика и књижевности, Гимназија, Лесковац.
Општи циљевиПовећање нивоа компетенција наставника/професора разредне наставе кроз примену правила српског књижевног језика и рад на богаћењу језичке културе.
Специфични циљевиПодизање нивоа писане и говорне културе наставника/професора разредне наставе; развијање способности за уочавање и отклањање језичких слабости; јачање способности професора разредне наставе за повезивање наставе граматике и књижевности; развијање смисла за правилно и економично изражавање.
Теме програмаРазвој језика и науке о језику; Фонетика са фонологијом и акцентологија; Морфологија; Синтакса; Језичке недоумице
Циљна групанаставник разредне наставе
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена45 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61