logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

673 Српски правопис у наставној пракси Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво за српски језик и књижевност Србије, Студентски трг 3, Београд
Особа за контактБошко Сувајџић, drustvosj@fil.bg.ac.rs, 060/304-9650
Ауторипроф. др Милорад Дешић, редовни професор Филолшког факултета у Београду у пензији; проф. др Вељко Брборић, ванредни професор Филолшког факултета у Београду
Реализаторипроф. др Милорад Дешић, редовни професор Филолошког факултета у Београду у пензији; проф. др Вељко Брборић, ванредни професор Филолошког факултета у Београду
Општи циљевиУнапређивање знања наставника из области правописа и компетенција за унапређивање опште писмености ученика.
Специфични циљевиПредстављање најновијих научних достигнућа у овој области и решења која су дата у новим правописним приручницима. Повезивања правописа са другим областима српског језика и са књижевношћу. Унапређивање компетенција наставника за индивидуализација наставног процеса, инклузивног приступа и повезивања са таксономијом образовних и васпитних циљева. Унапређивање компетенција наставника за квалитетнију припрему ученике за будућа занимања.
Теме програмаУпознавање са начелима српског правописа; Развој правописне норме од 19. до 21. века; Правописна правила I: Писмо, екавски и ијекавски изговор, гласовне промене, писање великог и малог слова; Правописна правила II: састављено и растављено писање, растављање на крају реда, писање речи из страних језика (класичних и живих), писање скраћеница, интерпункција; Планирање правописа у наставном процесу; Избор метода и облика рада у реализацији наставе правописа; Праћење усвојености правописне материје (стандарди постигнућа)
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесникаод 20 до 30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена80 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61