logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

674 Стваралачке активности у настави књижевности Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење за промоцију, усавршавање и развој образовања "Нови Логос", Маршала Бирјузова 3-5, Београд
Особа за контактМирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011/3348-384, 064/111-0074
Ауторипроф. др Бошко Сувајџић, ванредни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима; мр Наташа Станковић Шошо, професор српског језика и књижевности, секретар Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Филолошки факултет, Београд
Реализаторипроф. др Бошко Сувајџић, ванредни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима; мр Наташа Станковић Шошо, професор српског језика и књижевности, секретар Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Филолошки факултет, Београд, координатор програма; доц. др Славко Петаковић, доцент Филолошког факултета Универзитета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима; проф. др Драгана Вукићевић, ванредни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима; мс Мина Ђурић, асистент Филолошког факултета, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима
Општи циљевиЦиљ програма је стручно усавршавање наставника и професора српског језика и књижевности који раде у основним школама, гимназијама и средњим стручним школама и њихово упознавање са стваралачким приступима тумачењу књижевноуметничког текста.
Специфични циљевиОстваривање интерпретације књижевног текста увидом у читалачке компетенције ученика. Оспособљавање наставника за примену разноврсних облика рада постакнутих текстом (нпр. истраживачко, интерпретативно и доживљајно читање књижевних дела, креативне игре). Подстицање наставника да планирају стваралачке активности у раду у редовној настави водећи рачуна о корелацији наставе књижевности са садржајима из области говорног и писаног језика.
Теме програмаФункција и значај стваралачких активности у настави књижевности; Планирање и примена стваралачких активности у наставном процесу; Стваралачки приступи интерпретацији књижевноуметничког текста; Стваралачке активности у тумачењу лирског, епског и драмског текста; Креативне игре као вид провере ученичких постигнућа; Фронтални разговор с полазницима курса о питањима које је отворио овај семинар, даљим активностима и сарадњи
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена500 динара по полазнику
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61