logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

675 Стваралачки приступ часовима српског језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
ИнституцијаПета београдска гимназија, Илије Гарашанина 24, Београд
Особа за контактВиолета Кецман, violetakecmann@gmail.com, 011/334-4090, 065/187-0087
АуториВиолета Кецман, професор српског језика и књижевности, Пета београдска гимназија; мр Јадранка Милошевић, професор српског језика и књижевности, ЗУОВ
РеализаториВиолета Кецман, професор српског језика и књижевности, Пета београдска гимназија; Марија Поповић, професор српског језика и књижевности, ОШ „Велимир Маркићевићˮ
Општи циљевиУнапређивање образовно-васпитног рада; постизање квалитетније и занимљивије наставе српског језика и књижевности; методичко усавршавање професора српског језика.
Специфични циљевиПодстицање креативних потенцијала и наставника и ученика. Оспособљавање наставника за коришћење разноврсних метода и техника рада у настави српског језика и књижевности. Осавремењивање наставе применом савремених технологија.Развијање истраживачког рада и наставника и ученика. Увођење критичког односа према репродуктивном знању. Корелација међу предметима који се могу повезати са наставом српског језика. Коришћење поступака који су својствени разним врстама наставе да би се створиле проблемске ситуације које траже од ученика самостално мисаонао ангажовање при истраживачком и стваралачком раду у настави књижевности и граматике.
Теме програмаСтваралачка настава књижевности на примерима књижевних дела; Тумачење епске и лирске песме; Тумачење приповетке и романа; Тумачење драмског дела у настави; Мотивација за предмет српски језик и књижевност; Развијање креативних потенцијала код ученика; Савремена визуелна средства као подстицај у истраживачкој радозналости; Примена рачунара у настави; Израда и примена наставних средстава
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, стручни сарадник у школи
Број учесника15 - 30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПојединачна цена је 3 000 по учеснику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61