logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

676 Иновације у настави књижевности Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФилолошки факултет Универзитета у Београду / Центар за стално образовање и евалуацију, Студентски трг 3, Београд
Особа за контактНикола Станојевић, csoe@fil.bg.ac.rs, 011/202-1763, 063/819-1122
Ауторипроф. др Љиљана Бајић
Реализаторипроф. др Љиљана Бајић; проф. др Зона Мркаљ
Општи циљевиУпознавање наставника са савременим приступима тумачењу књижевноуметничког текста.
Специфични циљевиОстваривање интерпретације књижевног текста вршиће се увидом у читалачке компетенције ученика. Полазници семинара биће упознати са савременим теоријским истраживањима поезије и приповедачке прозе и могућностима за иновирање тумачења књижевних текстова у настави. Применљивост теоријских истраживања у настави биће кључна смерница семинара. Од предмета наратолошких истраживања за наставу књижевности посебно ће се издвојити особености приповедачке технике попут питања позиције приповедача, видова приповедања, поступка дескрипције или типова карактеризације књижевних јунака. Крајњи резултат савладавања нових теоријских приступа везан је за унапређење тумачења књижевних текстова у настави.
Теме програмаЧиталац и текст у савременој настави књижевности; Савремени приступи интерпретацији књижевноуметничког текста (рецепцијски, наратолошки…); Компаративни приступ у проучавању књижевноуметничког дела
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПо учеснику 3 000 дин, а како група броји од 25 до 30 полазника, укупна цена ће варирати од 75 000 до 90 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61