logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

68 Различити а једнаки - афирмација хуманих вредности Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача, Ћирила и Методија 22-24, Крушевац
Особа за контактБисера Јевтић, bisera@vaspks.edu.rs, 037/712-604, 063/815-0855
Ауторипроф. др Бисера Јевтић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, Департман за педагогију
Реализаторипроф. др Бисера Јевтић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, Департман за педагогију; проф. др Ненад Сузић, редовни професор Филозофског факултета у Бања Луци, Департман за педагогију; проф. др Татјана Пауновић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, Департман за англистику
Општи циљевиСтицање функционалних знања о развијању и формирању хуманих вредности у циљу борбе против вршњачког насиља усвајањем нових и проширивањем постојећих знања о примени специфичних васпитно образовних приступа и организацијских превентивних модела.
Специфични циљевиУтицање на превенцију насиља афирмацијом хуманих вредности; Обука васпитача, учитеља и наставника за развијање когнитивних, емоционалних, социјалних и радно-акционих димензија хуманих вредности. Припрема васпитача, учитеља и наставника за демократски, плуралистички, партнерски однос у којем ће се примењивати различити превентивни модели полазећи од интеграције, нормализације, минималне интервенције, уважавања различитости; Упознавање са ефектима поштовања интеркултуралних разлика између васпитаника у колективу; Оријентација на методичка питања моралног васпитања значајна за превенцију насиља, злостављања, занемаривања и дискриминацију.
Теме програмаФокусирање проблема - различити а једнаки; Толеранција; Лични и културни идентитет; Родна равноправност и дискриминација; Хумане оријентације
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара износи 1 500 динара по учеснику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61