logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

681 Curriculum integratum: латински језик у корелацији с другим предметима средњошколског курикулума Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДАТА ДИДАКТА, Милутина Миланковића 1/45, Београд
Особа за контактВесна Милошевић, datadidakta@gmail.com, 3017832, 065/301-7814
Ауторидр Борис Пендељ, доцент Филозофског факултета у Београду, Одељење за класичне науке; Јелена Савић, наставник класичних предмета, Филолошка гимназија, Београд
Реализаторипроф. др Војин Недељковић, ванредни професор Филозофског факултета у Београду, Одељење за класичне науке; др Борис Пендељ, доцент Филозофског факултета у Београду, Одељење за класичне науке
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника за планирање и реализацију наставе латинског језика.
Специфични циљевиСтицање знања о потребама и могућностима програмирања наставних садржаја у функцији остваривања корелације са другим предметима. Оспособљавање за планирање и програмирање садржаја наставе на принципима корелације. Проширивање дидактичко‑методичких знања.
Теме програмаЗаконски оквир за планирање и програмирање наставних садржаја; Потребе за међупредметним повезивањем; Предметне области у којима је могуће остварити корелацију са латинским језиком; Дидактичко‑методички приступи кроз које се може остварити корелација са латинским језиком
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника20-30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена програма за групу је 45 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61