logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

682 E-learning и Blended learning у настави немачког језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаГОЕТХЕ-ИНСТИТУТ, Кнез Михајлова 50, Београд
Особа за контактРосемарие Бјелиц, rosemarie.bjelic@belgrad.goethe.org, 011/303-1810
АуториСоња Урошевић, професор немачког језика и књижевности и филозофије, Пословни факултет Универзитета Сингидунум, Ваљево; Тинда Кадар, професор немачког језика, Зрењанинска гиманзија, Зрењанин
РеализаториСоња Урошевић, професор немачког језика и књижевности и филозофије, Пословни факултет Универзитета Сингидунум, Ваљево; Тинда Кадар, професор немачког језика, Зрењанинска гиманзија, Зрењанин
Општи циљевиПобољшање и усавршавање наставе немачког језика у основним и средњим школама, подстицање мотивације наставника за усавршавањем наставног процеса.
Специфични циљевиПреношење потребних методичко дидактичких компетенција, техничких знања и метода у настави страног језика као и оспособљавање за њихову примену у сопственој настави. Проширивање знања о актуелној ситуацији у школама, где се изводи иновативна настава, проширивање и развој педагошких, методичких, метакогнитивних и медијско дидактичких компетенција.
Теме програмаMoodle-платформа за учење; Интернет у настави немачког језика
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника15
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиДа
ЦенаОбезбеђено финансирање од стране Гете-Института у Београду. Гете-Институт преузима трошкове обуке у облику стипендија.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61