logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

685 Активно учење кроз извршавање задатака (Task-based learning) Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФилозофски факултет, Ћирила и Методија 2, Ниш
Особа за контактНина Лазаревић, goran.maksimovic@filfak.ni.ac.rs, 018/514-311, 064/182-674
Ауторидр Нина Лазаревић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, председник НЕЛТА; др Милица Савић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, члан НЕЛТА; Љиљана Марковић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, члан НЕЛТА; проф. др Татјана Пауновић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, члан НЕЛТА
Реализаторидр Нина Лазаревић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, председник НЕЛТА; проф. др Слободанка Китић, професор универзитета, у пензији, члан НЕЛТА; др Милица Савић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, члан НЕЛТА; Љиљана Марковић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, члан НЕЛТА; Марија Костић-Тривунац, професор енглеског језика, ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш, члан НЕЛТА; Душица Симић, професор енглеског језика, Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш, члан НЕЛТА ; проф. др Татјана Пауновић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, члан НЕЛТА
Општи циљевиСеминар има за циљ да: развије теоријска, стручна и практична знања наставника при примени активног учења кроз извршавање задатака; оспособи учеснике да наставу језичких вештина и граматике организују кроз ову врсту наставе/учења.
Специфични циљевиУчесници ће се упознати са терминологијом и концепцијом активног учења кроз извршавање задатака (Task-based learning, TBL), и моћи ће да: одреде шта су задаци (tasks) и да их прилагоде узрасту и знању ученика; поставе наставу језичких вештина у TBL оквир; организују наставу граматике кроз TBL оквир; направе план часа за конкретну методску јединицу кроз TBL оквир.
Теме програмаАктивно учење кроз решавање задатака – које су могућности? Учење кроз Лов на благо; Активно учење и језичке вештине - слушање; Активно учење и језичке вештине - читање
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника20-25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 25 учесника износи 25 000 РСД (1 000,00 РСД по учеснику).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61