logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

686 Граматика у савременој настави италијанског језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФилолошки факултет Универзитета у Београду / Центар за стално образовање и евалуацију, Студентски трг 3, Београд
Особа за контактНикола Станојевић, csoe@fil.bg.ac.rs, 011/202-1763, 063/819-1122
Ауторипроф. др Јулијана Вучо, редовни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Саша Модерц, ванредни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду; др Катарина Завишин, асистент Филолошког факултета Универзитета у Београду
Реализаторипроф. др Јулијана Вучо, редовни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Саша Модерц, ванредни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду; др Катарина Завишин, асистент Филолошког факултета Универзитета у Београду
Општи циљевиЦиљ семинара је усавршавање компетенција наставника из области методике наставе италијанског језика, са фокусом на подучавање формалних елемената језика.
Специфични циљевиСпецифични циљеви програма односе се на увођење, обраду и тестирање формалних аспеката језика, на развој компетенција за поучавање и учење у вези са когнитивним развојем ученика, на планирање активности којима се омогућава ученицима да увежбавају и усвоје граматичке целине предвиђене наставним планом и програмом за основне и средње школе. Семинар омогућава усавршавање наставника у вези са применом различитих активности, облика рада и наставних метода.
Теме програмаЗначај формалних аспеката у настави италијанског језика; Облици и методе рада за увођење и проверу знања ученика у вези са граматичком грађом
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу износи 90 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61