logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

688 Како до контроле и поуздане процене језичког напредовања ученика у настави руског језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДАТА ДИДАКТА, Милутина Миланковића 1/45, Београд
Особа за контактВесна Милошевић, datadidakta@gmail.com, 3017832, 065/301-7814
Ауторипроф. Весна Марковић, наставник руског језика Гимназије „Црњански“ и ПОШ „Плави круг“, Београд
Реализаторипроф. Весна Марковић, наставник руског језика Гимназије „Црњански“ и ПОШ „Плави круг“у Београду; проф. Александра Марковић, наставник руског језика у ОШ „Бранко Радичевић“, Батајница, Београд
Општи циљевиРазвијање способности наставника да осмисле и примењују инструменте вредновања у школском систему.
Специфични циљевиУнапређивање способности наставника да вреднују постигнућа ученика кроз све језичке активности.
Теме програмаЕвалуација и ЗЕОЈ; ТРКИ (TORFL) - стандардни тестови и сертификација; Квантитативно мерење језичких компетенција: тест метода, оцена као контрола; Инструменти вредновања и контроле напредовања; Израда дидактичког материјала
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена45 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61