logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

689 Креативна настава класичних језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаАсоцијација за класичне студије Србије, Чика Љубина 18-20, Београд
Особа за контактМилена Јовановић, milenamjovanovic@gmail.com, 011/227-0857, 064/140-2900
АуториБорис Пендељ, доцент, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Милена Јовановић, ванредни професор, Универзитет у Београду, Филолошки факултет
РеализаториБорис Пендељ, доцент, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Милена Јовановић, ванредни професор, Универзитет у Београду, Филолошки факултет
Општи циљевиУсавршавање глотодидактичких компетенција наставника и њихово упознавање са иновативним средствима, материјалима и методама у настави класичних језика са циљем осамостаљивања ученика у процесу учења.
Специфични циљевиПовезивање теорије и праксе у организацији часа уз коришћење електронских средстава и одговарајуће презентације чиме се постиже бољи квалитет наставе, оптимизација времена потребног за обраду наставне јединице и побољшање комуникације на часу. Да или не CLIL мeтoда (Content and Language Integrated Learning) у настави класичних језика? Упознавање наставника са новинама у настави страних и класичних језика (нова мултимедијална средства у настави). Израда дидактичког материјала; упознавање са одликама стандардизованих тестова, методологијом њихове израде, припремом задатака и њиховом усаглашавању са стандардима и програмом. Корелација латинског и енглеског у терминологији и терминографији.
Теме програмаСавремене методе и развој језичких вештина; Комуникативна метода у настави класичних језика; Корелација живих и класичних језика; Улога граматике у (комуникативној) настави језика; Књижевност и култура у настави језика; Римска цивилизација као „посредникˮ између хеленске и европске културе; Мултикултурност античког света; Интеркултурална комуникативна компетенција; Евалуација и корекција грешака; Савремене технологије у настави језика; Примери коришћења електронских и других савремених средстава; Википедија и друштвене мреже; Moodle; Повезивање теорије и праксе у разним аспектима; Дидактички материјали у настави језика; Класична и електронска наставна средства и њихов утицај (радионица)
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника25-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаКотизација износи 3 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61