logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

69 Родна равноправност и репродуктивно здравље Компетенцијa: K3
Приоритети: 3
ИнституцијаТрговинско-угоститељска школа ''Тоза Драговић'', Саве Ковачевића 25, Крагујевац
Особа за контактЉубица Башић, tozadragovic@open.telekom.rs, 034/633-5686, 065/889-1307
Ауторидр Катарина Видосављевић, доктор медицине, професор здравствене групе предмета у ТУШ „Тоза Драговић”; Марија Башчаревић, дипломирани педагог, стручни сарадник у ТУШ „Тоза Драговић”; Јасминка Елез, дипломирани математичар, професор рачунарства и информатике у ТУШ „Тоза Драговић”
Реализаторидр Катарина Видосављевић, доктор медицине, професор здравствене групе предмета у ТУШ „Тоза Драговић”; Марија Башчаревић, дипломирани педагог, стручни сарадник у ТУШ „Тоза Драговић”; Јасминка Елез, дипломирани математичар, професор рачунарства и информатике у ТУШ „Тоза Драговић”
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника за увођење репродуктивног здравља и родне равноправности у васпитно образовни процес.
Специфични циљевиЕдукација учесника о значају, начинима и методама увођења тема: репродуктивно здравље и родна равноправност. Активна улога учесника у развијању свести и знања код ученика о основним појмовима родне равноправности и родно заснованој дискриминацији. Активна улога учесника у промоцији и образовању младих у заштити репродуктивног здравља.
Теме програмаРодна равноправност - Пример из праксе ТУШ „Тоза Драговићˮ- Пројекат РР и учешће на конкурсу Креативне школе; Основни појмови РР и подела родних улога; Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена; Положај жена кроз статистичке податке; Евалуација првог дела семинара теме Родна равноправност; Репродуктивно здравље; Адолесценција и репродуктивно здравље; Полно преносиве болести и сида; Лична хигијена, контрацепција
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу 20 000 динара нето предавачима, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61