logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

692 Осавремењивање традиционалних метода у настави страних језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/5, Крушевац
Особа за контактИрена Терзић, info@csu.edu.rs, 037/445-735, 064/835-5596
АуториБојан Ђорђевић, дипломирани филолог пољског језика и књижевности; Ангела Дреновац, дипломирани филолог-МАСТЕР скандинавских језика и књижевности
РеализаториБојан Ђорђевић, дипломирани филолог пољског језика и књижевности; Ангела Дреновац, дипломирани филолог-МАСТЕР скандинавских језика и књижевности
Општи циљевиПобољшање квалитета наставе и компетенције наставника страних језика комбиновањем савремених и традиционалних метода у настави. Подстицање мотивације наставника за усавршавањем наставног процеса.
Специфични циљевиПримена савремених метода у комбинацији са традиционалним. Увежбавање TPR активности за уношење динамике и побољшање ефикасности наставе. Стицање знања за правилан одабир савремених метода и њиховог комбиновања са традиционалним, прилагођено наставним садржајима, узрасту и броју ученика у групи, као и њиховом предзнању. Пpеношење потребних методичко-дидактичких компетенција, техничких знања и метода у настави страних језика и оспособљавање за њихову примену у сопственој настави, са циљем да се код ученика од прве године учења развије преко потребна способност да комуницирају на страним језицима које уче. Оспособљавање наставника да успешно планирају комбиновање метода и реализују их у настави.
Теме програмаТрадиционална метода учења страних језика и њени недостаци; Савремена истраживања и научна сазнања из области учења страних језика; Најуспешније савремене методе и седам основних правила учења страних језика; Метода TPR; Метода„Efortless Englishˮ и њена примена у другим језицима; Метода „Learn Real Englishˮ и њена примена; Метода AIM; „Task-basedˮ приступ учењу језика
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена35 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61