logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

693 Примена CLIL процедуре у настави страних језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФилолошки факултет Универзитета у Београду / Центар за стално образовање и евалуацију, Студентски трг 3, Београд
Особа за контактНикола Станојевић, csoe@fil.bg.ac.rs, 011/202-1763, 063/819-1122
Ауторипроф. др Јулијана Вучо, редовни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду; др Катарина Завишин, асистент Филолошког факултета Универзитета у Београду
Реализаторипроф. др Јулијана Вучо, редовни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду; др Катарина Завишин, асистент Филолошког факултета Универзитета у Београду
Општи циљевиЦиљ семинара је усавршавање компетенција наставника из области методике наставе страних језика, као и на повезивање наставе страних језика са предметном наставом нејезичких садржаја.
Специфични циљевиСпецифични циљеви програма односе се на повезивање и организовање наставних садржаја страног језика и више нејезичких предмета у тематске целине, на развој компетенција за поучавање и учење у вези са когнитивним развојем ученика, на планирање активности којима се развијају академске језичке компетенције на страном и на матерњем језику, усвајају научни појмови и интердисциплинарне компетенције код ученика, као и на развој аналитичког и критичког мишљења. Семинар омогућава усавршавање наставника у вези са применом различитих активности, облика рада и мисаоних вештина које повезују садржаје страних језика и нејезичких предмета.
Теме програмаИнтердисциплинарност у настави страних језика - CLIL (интегрисано учење страног језика и нејезичких садржаја) и настава страних језика
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу износи 90 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61