logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

695 Развијање интеркултурне комуникативне компетенције Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФилозофски факултет, Ћирила и Методија 2, Ниш
Особа за контактНина Лазаревић, goran.maksimovic@filfak.ni.ac.rs, 018/514-311, 064/182-674
Ауторидр Нина Лазаревић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; проф. др Татјана Пауновић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Љиљана Марковић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; др Милица Савић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу
Реализаторипроф. др Татјана Пауновић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, члан НЕЛТА; др Милица Савић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, члан НЕЛТА; проф. др Слободанка Китић, професор универзитета, у пензији, члан НЕЛТА; Марија Костић-Тривунац, професор енглеског језика, ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш, члан НЕЛТА; Душица Симић, професор енглеског језика, Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш, члан НЕЛТА
Општи циљевиРазвијати свест о значају интеркултурне комуникативне компетенције у учењу страног језика; представити различите технике наставе културе; омогућити практичан рад на материјалу; оспособити учеснике да сами препознају елементе културе и ИККК.
Специфични циљевиУпознати учеснике са доменима, факторима и аспектима интеркултурне комуникације; оспособити учеснике да користе ефикасне технике за наставу културе и развијање ИККК; повезати наставу језика и наставу културе са циљем да се код ученика развија ИККК; оспособити учеснике да препознају интеркултурне елементе у различитим материјалима и прилагоде их сопственом наставном контексту.
Теме програмаСтереотипи у учионици; Настава страних језика - место где се културе сусрећу; Изазови интеркултурне комуникативне компетенције у учионици; Примена асимилатора културе у настави енглеског језика
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника20-25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 25 учесника износи 25 000,00 РСД (1 000,00 РСД по учеснику).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61