logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

696 Развој критичког мишљења у настави енглеског језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет за правне и пословне студије ,,Др Лазар Вркатић", Булевар ослобођења 76, Нови Сад
Особа за контактТатјана Глушац, office@fpps.edu.rs, 021/632-3558, 064/227-0906
Ауторидоц. др Татјана Глушац, наставник енглеског језика, Факултет за правне и пословне студије, „Др Лазар Вркатићˮ, Нови Сад; Маја Јерковић, МА, наставник енглеског језика, Медицинска школа, Зрењанин
Реализаторидоц. др Татјана Глушац, наставник енглеског језика, Факултет за правне и пословне студије,„Др Лазар Вркатићˮ, Нови Сад; Маја Јерковић, МА, наставник енглеског језика, Медицинска школа, Зрењанин
Општи циљевиУнапређење наставе енглеског језика и учења овог језика путем унапређења критичког мишљења ученика. Упознавање наставника са фазама и значајем развоја критичког мишљења зарад бољег познавања језика, али и ради развијања других знања и вештина.
Специфични циљевиУпознавање наставника са врстама активности чији је циљ унапређење критичког мишљења, унапређење вештине наставника у постављању питања која помажу у развоју критичког мишљења и упознавање са начинима вредновања критичког мишљења. Упознавање наставника са основним појмовима који су у вези са критичким мишљењем попут развијања аналитичког мишљења, аргументовања, дебатовања, постављања Сократских питања, интелектуалних стандарда, Блумове таксономије и развијања интелектуалних особина потребних за критички приступ настави, материјалима који се користе на часу као и активностима које се изводе. Оспособљавање наставника да креирају активности на основу нивоа Блумове таксономије и тиме задовоље потребе ученика на различитом развојном ступњу.
Теме програмаМодул 1 - Основни појмови и фазе у развоју критичког мишљења; Интелектуални стандарди у наставном процесу; Модул 2 - Сократска питања као метод подстицања активног мишљења ученика; Модул 3 - Блумова таксономија у планирању часова; Блумова таксономија у припреми аутентичних наставних материјал; Модул 4 - Развијање свих језичких вештина путем критичког мишљења; Оцењивање и процена наставног процеса критичког мишљења
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника20 - 30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 48 000 (20 учесника) или 72 000 (30 учесника) динара по дану, тј. 2 400 динара по учеснику по дану.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61