logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

697 Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе: годишњи семинар за професоре и наставнике руског језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаСлавистичко друштво Србије, Студентски трг 3, Београд
Особа за контактЈелена Гинић, slavisticko.drustvo@gmail.com, 2021624, 060/444-9108
Ауторипроф. др Вучина Раичевић, редовни професор методике наставе руског језика на Филолошком факултету у Београду; др Јелена Гинић, виши лектор за руски језик на Филолошком факултету у Београду
Реализаторипроф. др Вучина Раичевић, редовни професор методике наставе руског језика на Филолошком факултету у Београду; доц. др Биљана Марић, доцент на Филолошком факултету у Београду; др Јелена Гинић, виши лектор на Филолошком факултету у Београду; Лука Меденица, мастер, лектор на Филолошком факултету у Београду; Наталья Кулибина, редовни професор, државни факултет за руски језик „А. С.Пушкинˮ у Москви; Татьяна Корепанова, доцент, заменик управника за стручно усавршавање и професионалну преквалификацију, државни факултет за руски језик „А. С.Пушкинˮ у Москви; Ольга Яшина, заменик управника катедре и заменик декана, Московски факултет отвореног образовања, на катедри „УНЕСКОˮ; Ольга Клишина, редовни професор, факултет за историју Московског државног уиверзитета; Евгения Патаракина, контрактуални лектор, Филолошки факултет у Београду; Марина Паушић, контрактуални лектор за руски језик, Филолошком факултету у Београду
Општи циљевиУнапређивање компетенција, културе и умешности наставника; унапређивање наставног процеса.
Специфични циљевиУпознавање с новим облицима наставног процеса. Нови наставни материјали. Коришћење инетрнета у припреми наставе.
Теме програмаРуски језик у светлу Заједничког европског оквира за стране језике; Нивои овладавања руским језиком; Материјал за развој говорних делатности нивоа А1, А2 и Б1 ЗЕОСЈ; Тестирање говорних делатности на основу ЗЕОСЈ, нивои А1, А2 и Б1; Примена ЗЕОСЈ у настави руског језика у основној и средњој школи; Упознавање с дидактичким материјалима; Комуникативни приступ у формирању граматичких навика код говорника српског језика; Предлошко-падежни систем руског језика. Начини презентације и утврђивања; Лексичко-семантичке групе глагола које изазивају тешкоће приликом усвајања; Лингвокултурологија и различити аспекти комуникативног понашања Руса; Игре и задаци с играма у настави руског језика; Руска фразеологија у настави руског језика; Настава изговора и интонације; Књижевни текст у настави руског језика
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЧетири хиљаде динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61