logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

698 Oxford Professional Development Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, Јагодина
Особа за контактВера Савић, nenad.vulovic@pefja.kg.ac.rs, 011/275-3457, 063/477-225
АуториTim Herdon, аутор и реализатор обука за наставнике енглеског језика, Одељење за развој програма обука и стручно усавршавање наставника, Oxford University Press, Оксфорд, Велика Британија; Naomi Moir, аутор и реализатор обука за наставнике енглеског језика, Одељење за развој програма обука и стручно усавршавање наставника, Oxford University Press, Оксфорд, Велика Британија; Verissimo Toste, аутор и реализатор обука за наставнике енглеског језика, Одељење за развој програма обука и стручно усавршавање наставника, Oxford University Press, Оксфорд, Велика Британија
РеализаториNina Lauder, наставник енглеског језика, аутор материјала за учење енглеског језика, реализатор обука за наставнике енглеског језика, уредник часописа Oxfor Magazine, Севиља, Шпанија (http://ninaspain.blogspot.com/) ; Verissimo Toste, аутор и реализатор обука за наставнике енглеског језика, Одељење за развој програма обука и стручно усавршавање наставника, Oxford University Press, Оксфорд, Велика Британија; Edmund Dudley, професор енглеског језика у гимназији PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és SZKI, Печуј, Мађарска (http://legyened.edublogs.org/); Марина Копиловић, професор енглеског језика, ОШ „Владимир Роловић“, Београд; Gareth Davies, наставник енглеског језика, реализатор обука за наставнике енглеског језика и аутор / коаутор наставних материјала за учење енглеског језика, Праг, Република Чашка (http://garethcv.blogspot.com/); Ивона Ранђеловић, професор енглеског језика, ОШ „Вук Караџић“, Печењевце, Лесковац; Zoltan Razmuves, аутор / коаутор уџбеника, приручника за наставнике и других наставних материјала за учење енглеског језика, уредник и реализатор обука за наставнике енглеског језика, ELT консултант, Consonant Kiadó Kft., Будимпешта, Мађарска; Erika Osváth, наставник енглеског језика, реализатор обука за наставнике енглеског језика и аутор / коаутор наставних материјала за учење енглеског језика, Будимпешта, Мађарска (http://www.erikaosvath.com/p/talks-workshops.html); Olha Madylus, реализатор обука за наставнике енглеског језика, инструктор за реализаторе обука, ELT консултант и аутор наставних материјала за учење енглеског језика, Лондон, Белика Британија (http://www.olhamadylusblog.com/p/olha.html); Julietta Schoenmann, наставник енглеског језика, реализатор обука за наставнике енглеског језика, Лондон, Велика Британија; Nikola Fortova, наставник енглеског језика, реализатор обука за наставнике енглеског језика, Брно, Република Чешка; Jon Hird, наставник енглеског језика као страног језика на Универзитету у Оксфорду, аутор / коаутор наставних материјала за учење енглеског језика, рализатор обука за наставнике енглеског језика, Оксфорд, Велика Британија (http://jonhird.com/now-and-then/4544032673); Биљана Пиповић, професор енглеског језика, Гимназија „Стеван Јаковљевић”, Власотинце
Општи циљевиУнапређивање компентенција и вештина наставника за примену различитих наставних метода у реализацији наставе енглеског језика.
Специфични циљевиСтицање знања за правилан одабир метода и облика рада прилагођених прописаним наставним садржајима, узрасту и броју ученика у групи, као и њиховим способностима и предзнању. Стицање знања о методама за савладавање језичких вештина, управљање одељењем и континуирано праћење постигнућа ученика и оцењивање језичких вештина. Сагледавање квалитета сопственог рада кроз размену идеја и искустава са колегама и упознавање са савременим тенденцијама наставе енглеског језика које се мењају услед општих друштвених промена и промена у самом језику.
Теме програмаМетоде, технике и алати за савладавање језичких вештина; Граматика у функцији језика; Управљање одељењем и мотивисање ученика; Праћење постигнућа и оцењивање језичких знања и вештина
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУчешће на семинару се не наплаћује.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61