logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

699 Oxford Teachers’ Academy – Principles of Teaching Young Learners Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, Јагодина
Особа за контактВера Савић, nenad.vulovic@pefja.kg.ac.rs, 011/275-3457, 063/477-225
АуториTim Herdon, аутор и реализатор обука за наставнике енглеског језика, Одељење за развој програма обука и стручно усавршавање наставника, Oxford University Press, Оксфорд, Велика Британија; Naomi Moir, аутор и реализатор обука за наставнике енглеског језика, Одељење за развој програма обука и стручно усавршавање наставника, Oxford University Press, Оксфорд, Велика Британија; Verissimo Toste, аутор и реализатор обука за наставнике енглеског језика, Одељење за развој програма обука и стручно усавршавање наставника, Oxford University Press, Оксфорд, Велика Британија
РеализаториNina Lauder, наставник енглеског језика, аутор материјала за учење енглеског језика, реализатор обука за наставнике енглеског језика, уредник часописа Оxфор Магазине, Севиља, Шпанија http: //ninaspain. blogspot. com/ ; Verissimo Toste, аутор и реализатор обука за наставнике енглеског језика, Одељење за развој програма обука и стручно усавршавање наставника,Oxford University Press, Оксфорд, Велика Британија; Edmund Dudley, професор енглеског језика у гимназији ПТЕ Babits Mihály Gyakorló Gimnaázium és SZKI Печуj, Мађарска http: //leguend. edublogs. org/; Gareth Davies, наставник енглеског језика, реализатор обука за наставнике енглеског језика и аутор/коаутор наставних материјала за учење енглеског језика, Праг, Република Чeшка, http //garethcv. blogspot. com ; Zoltan Ramuzves, аутор/коаутор уџбеника, приручника за наставнике и других наставних материјала за учење енглеског језика, уредник и реализатор обука за наставнике енглеског језика, ЕЛТ консултант, Цонсонант Киадó Кфт. , Будимпешта, Мађарска; Erika Osváth, наставник енглеског језика, реализатор обука за наставнике енглеског језика и аутор/коаутор наставних материјала за учење енглеског језика, Будимпешта, Мађарска http: //www. erikaоsvath. com/p/talks-wоrкshops. html ; Olha Madylus, реализатор обука за наставнике енглеског језика, инструктор за реализаторе обука, ЕЛТ консултант и аутор наставних материјала за учење енглеског језика, Лондон, Белика Британија, http: //www. olhamadulusblog. com/p/olha. html; Julietta Schoenmann, наставник енглеског језика, реализатор обука за наставнике енглеског језика, Лондон, Велика Британија
Општи циљевиУнапређивање компентенција и вештина наставника за примену различитих наставних метода у реализацији наставе енглеског језика са ученицима млађег школског узраста (млађи разреди основне школе).
Специфични циљевиСтицање знања за правилан одабир метода и облика рада прилагођених прописаним наставним садржајима, узрасту и броју ученика у групи, као и њиховим способностима и стиловима учења. Упознавање са савременим трендовима у настави енглеског језика који се мењају услед општих друштвених промена и промена у самом језику и начину усвајања знања. Сагледавање квалитета сопственог рада кроз размену идеја и искустава са колегама.
Теме програмаHow Children Learn; Classroom Management; Storytelling; Starting to write; CLIL – Planning Cross-Curricular Teaching around a Theme; Drama; Brain-based Learning; Assessing Young Learners; Using Songs and Chants
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаУчешће на семинару се не наплаћује.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61