logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

7 Индивидуални и групни рад у школској библиотеци Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаФилолошки факултет Универзитета у Београду / Центар за стално образовање и евалуацију, Студентски трг 3, Београд
Особа за контактНикола Станојевић, csoe@fil.bg.ac.rs, 011/202-1763, 063/819-1122
Ауторипроф. др Александра Вранеш, редовни професор, Филолошки факултет Универзитета у Београду, декан; Драгана Грујић, асистент, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра за библиотекарство и информатику; Гордана Ђоковић, асистент, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра за библиотекарство и информатику; проф. др Љиљана Бајић, редовни професор, Филолошки факултет Универзитета у Београду
Реализаторипроф. др Александра Вранеш, редовни професор, Филолошки факултет Универзитета у Београду, декан; Драгана Грујић, асистент, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра за библиотекарство и информатику; Гордана Ђоковић, асистент, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра за библиотекарство и информатику; проф. др Љиљана Бајић, редовни професор, Филолошки факултет Универзитета у Београду
Општи циљевиОпшти циљ програма семинара Индивидуални и групни рад у школској библиотеци је подизање квалитета услуге коју нуди библиотека наставницима и ученицима и њено активно укључивање у наставни процес, али и у рекреативне активности ученика.
Специфични циљевиСарадња наставника и библиотекара у појединим тематским сегментима, представљање разнородних могућности рада у школској библиотеци - индивидуалног и групног. У оквиру индивидуалног рада у библиотеци представиће се модели рада са талентованом децом, као и са децом са сметњама у развоју. Указаће се да је школска библиотека место које омогућава развијање креативности у приступу ученицима у складу са њиховим потребама и интересовањима. Групни рад подразумева укључивање библиотеке у наставу, односно учење у и са школском библиотеком у којој се ствара осећај једнакости и повезаности свих учесника у разговору.
Теме програмаИндивидуални рад са ученицима у школској библиотеци; Групни рад са ученицима у школској библиотеци
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарaдник у предшколској установи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу износи 150 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61