logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

70 Рука помоћи и подршке Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаОШ „Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник
Особа за контактАленка Орешчанин, osmarijatrandafil@gmail.com, 021/831-185, 065/405-2008
АуториСветлана Бељански, стручна сарадница-педагог, Политехничка школа Суботица; Аленка Орешчанин, професор разредне наставе, ОШ „Марија Трандафил“, Ветерник; Милијана Граховац Проле, професор географије-директор ОШ „Марија Трандафил“, Ветерник
РеализаториСветлана Бељански, стручна сарадница-педагог, Политехничка школа Суботица; Аленка Орешчанин, професор разредне наставе, ОШ „Марија Трандафил“, Ветерник
Општи циљевиПромена ставова и нивоа толеранције за вршњачко насиље и подизање нивоа свесности и знања о појави вршњачког насиља у школи.
Специфични циљевиДефинисање заштитне мреже као одговор школе на појаву вршњачког насиља. Повезивање школе и локалне заједнице у циљу унапређења и одрживости активности у школи. Поштовање дечје партиципације кроз имплементацију модела за превенцију вршњачког насиља. Имплементација у школске програме, националне стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља.
Теме програмаШта је насиље; Превенција насиља; Морално васпитање; Ко су насилници; Електронско насиље; Комуникација; Контрола беса; Посебан Протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања; Техника „Игре доброг понашањаˮ; Подршка жртвама насиља; Кохезивност групе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена4 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61