logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

700 Oxford Teachers’ Academy – Teaching English to Teenagers Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, Јагодина
Особа за контактВера Савић, nenad.vulovic@pefja.kg.ac.rs, 011/275-3457, 063/477-225
АуториTim Herdon, аутор и реализатор обука за наставнике енглеског језика, Senior Teacher Trainer у Одељењу за развој програма обука и стручно усавршавање наставника, Oxford University Press, Оксфорд, Велика Британија; Naomi Moir, аутор и реализатор обука за наставнике енглеског језика, Professional Development Services Manager у оквиру Одељења за развој програма обука и стручно усавршавање наставника, Oxford University Press, Оксфорд, Велика Британија; Verissimo Toste, аутор и реализатор обука за наставнике енглеског језика, Senior Teacher Trainer у Одељењу за развој програма обука и стручно усавршавање наставника, Oxford University Press, Оксфорд, Велика Британија
РеализаториNina Lauder, самостални наставник енглеског језика, аутор материјала за учење енглеског језика, реализатор обука за наставнике енглеског језика, уредник часописа Oxfor Magazine, Севиља, Шпанија http://ninaspain.blogspot.com/; Verissimo Toste, аутор и реализатор обука за наставнике енглеског језика, Одељење за развој програма обука и стручно усавршавање наставника, Oxford University Press, Оксфорд, Велика Британија; Edmund Dudley, професор енглеског језика у гимназији PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és SZKI, Печуј, Мађарска http://legyened.edublogs.org/; Gareth Davies, самостални наставник енглеског језика, реализатор обука за наставнике енглеског језика и аутор / коаутор наставних материјала за учење енглеског језика, Праг, Република Чашка, http://garethcv.blogspot.com/; Zoltan Razmuves, аутор / коаутор уџбеника, приручника за наставнике и других наставних материјала за учење енглеског језика, уредник и реализатор обука за наставнике енглеског језика, ELT консултант, Consonant Kiadó Kft., Будимпешта, Мађарска; Erika Osváth, самостални наставник енглеског језика, реализатор обука за наставнике енглеског језика и аутор / коаутор наставних материјала за учење енглеског језика, Будимпешта, Мађарска (http://www.erikaosvath.com/p/talks-workshops.html); Olha Madylus, реализатор обука за наставнике енглеског језика, инструктор за реализаторе обука за наставнике, ELT консултант и аутор наставних материјала за учење енглеског језика, Лондон, Белика Британија (http://www.olhamadylusblog.com/p/olha.html); Julietta Schoenmann, самостални наставник енглеског језика, реализатор обука за наставнике енглеског језика, Лондон, Велика Британија
Општи циљевиУнапређивање компентенција и вештина наставника за примену различитих наставних метода у реализацији наставе енглеског језика са ученицима тинејџерског узраста (старији разреди основне школе и средња школа).
Специфични циљевиСтицање знања за правилан одабир метода и облика рада прилагођених прописаним наставним садржајима, узрасту и броју ученика у разреду, као и њиховим способностима и предзнању. Упознавање са савременим тенденцијама у настави енглеског језика које се мењају услед општих друштвених промена и промена у самом језику и начину усвајања знања. Стицање знања и сагледавање квалитета сопственог рада кроз размену идеја и искустава са колегама.
Теме програмаTeenagers: What are they like? Managing Mixed Ability Classes; Dramatic Teaching Dramatic Results; Memory & Lexis; Motivating Teenagers to Write; Test as You Teach; Speaking Activities; Reading – From Gist to Specific Understanding; Grammar – Making it Memorable
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаУчешће на семинару се не наплаћује.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61