logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

701 PRO FLE - стручно усавршавање професора француског Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење професора француског језика Србије, Студентски трг 3, Београд
Особа за контактМилена Милановић, udruzenje.francuski@gmail.com, 011/334-9081, 063/771-1081
АуториМилена Милановић, мастер, професор француског језика у Француском Институту у Београду; Данијела Милошевић, професор француског језика у Француском Институту у Београду; Анастазија Јадријев-Дошеновић, професор француског језика, Центар за језике, Задужбина Илије М. Коларца у Београду
РеализаториМилена Милановић, мастер, професор француског језика на Француском Институту у Београду; Нада Донков, професор француског језика, Ниш; Анастазија Јадријев-Дошеновић, професор француског језика, Центар за језике, Задужбина Илије М. Коларца у Београду; Мелита Стефановић, професор француског језика, ОШ „Вук Караџић", Пирот; Данијела Милошевић, професор француског језика у Француском Институту у Београду
Општи циљевиУсклађивање компетенција професора француског језика са захтевима Заједничког европског референтног оквира за стране језике.
Специфични циљевиРазвијање компетенција наставника за организовање и вођење наставне јединице и наставне целине и стручнија евалуација знања ученика.
Теме програмаПланирање часа, писање детаљне припреме за час; Планирање реализације наставне теме/целине; Евалуација писане и усмене активности ученика
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена10 000 по особи помножена укупним бројем пријављених
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61