logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

702 Theme-Based Instruction in Teaching English to Young Learners Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Јагодина
Особа за контактНенад Вуловић, nenad.vulovic@pefja.kg.ac.rs, 035/223-805, 062/796-956
Ауторимр Вера Савић, координатор програма, наставник страног језика (Енглески језик са методиком) на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, vera.savic@open.telekom.rs; др Џоан Канг Шин, професор примењене лингвистике Универзитета Мериленд, Округ Балтимор, Мериленд, Сједињене Америчке Државе, jshin2@umbc.edu
Реализаторимр Вера Савић, координатор програма, наставник страног језика (Енглески језик са методиком) на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; др Данијела Прошић-Сантовац, виши наставник вештина на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, d.prosic. santovac@gmail.com; мр Маријана Матић, предавач за енглески језик на ФИЛУМ-у, Крагујевац, merimaks@ gmail.com; Наташа Јоновић, наставник енглеског језика у ОШ „Руђер Бошковић“, Београд, natasha.jonovic@ gmail.com; МА Ивана Милошевић, наставник енглеског језика у ОШ „Скадарлија“, Београд, ivana.milosevic@hotmail.com; мр Ненад Миладиновић, наставник енглеског језика у ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“, Крагујевац, nenad_miladinovic@yahoo.com; Гордана Клашња, наставник енглеског језика на млађем узрасту у школи Билингуалист, Нови Сад, gogicaklasnja@yahoo.co.uk; Јелена Филиповић, наставник енглeског језика у ОШ „Момчило Настасијевић“, Горњи Милановац, jfilipovic@open.telekom.rs; МА Аница Ђокић, наставник енглеског језика у ОШ „Соња Маринковић“, Нови Сад, teacher.anica.djokic@ gmail.com; Сања Тасић, наставник енглеског језика у ОШ „Јован Аранђеловић“, Сува Река, и ОШ „Љупче Шпанац“, Бела Паланка, a.s.tasic@medianis.net; Валентина Николовски, професор енглеског језика, Студио за стране језике Матилда, Београд, missmitic@yahoo.co.uk; Биљана Павловић, наставник енглеског језика у ОШ „Вук Караџић“, Крушевац, bilja.biba@gmail.com; Ивона Ранђеловић, професоренглеског језика у ОШ „Вук Караџић“, Печењевце, srdjan75@gmail.com; Драгана Стефановић, наставник енглеског језика у ОШ „Краљ Александар I“, Горњи Милановац, bilingualgimgm@gmail.com; МА Ивана Банковић, професор енглеског језика у ОШ „Бранко Радичевић, Седларе, ivanabankovickg@gmail.com; Зорица Јовановић, професор енглеског језика, Контеx центар за стране језике, Ваљево, zorica12@yаhоо.com; МА Ивана Ћирковић-Миладиновић, натавник енглеског језика на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујеву, Јагодина, ivanajag@yаhоо.co. uk; МА Невена Костић, наставник енглеског језика у ОШ „1. октобар“, Јагодина, nevenak81@yаhоо.com
Општи циљевиРазвијање и унапређиање компетенција наставника енглеског језика за примену тематске (интегрисане) наставе као иновативног приступа у настави енглеског језика на млађем узрасту.
Специфични циљевиРазвијање свести наставника који енглески језик предају на млађем узрасту о потреби интегрисања наставних садржаја из других предмета са наставом страног језика на овом узрасту. Оспособљавање наставника за оперативно планирање тематских целина (четири везана часа за обраду теме адекватне узрасту ученика, из курикулума за млађе разреде основне школе у Србији), уз уважавање принципа ефикасне наставе на млађем узрасту: контекстуализација новог вокабулара и граматике, активирање дечјег знања стеченог у настави других предмета, смислена комуникација на енглеском језику. Стварање базе оперативних планова тематских целина и наставних материјала на wiki страници за даљу размену и примену у настави од првог до четвртог разреда.
Теме програмаBest Practices for TEYL; Theme-Based Instruction in TEYL: Creating effective thematic units; Assessment in Theme-Based Instruction; 21st Century Skills for Young Learners
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 60 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61