logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

704 Заједнички европски оквир за живе и класичне језике: теорија и пракса Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФилолошки факултет Универзитета у Београду / Центар за стално образовање и евалуацију, Студентски трг 3, Београд
Особа за контактНикола Станојевић, csoe@fil.bg.ac.rs, 011/202-1763, 063/819-1122
Ауториред. проф. др Јелена Филиповић; ванр. проф. др Милена Јовановић; ванр. проф. др Оливера Дурбаба; виши лектор Војкан Стојичић
Реализаториред. проф. др Јелена Филиповић; ванр. проф. др Милена Јовановић; ванр. проф. др Оливера Дурбаба; доц. др Предраг Мутавџић, виши лектор Војкан Стојичић
Општи циљевиУсавршавање методичко-дидактичких компетенција наставника и упознавање са новинама у настави страних и класичних језика: Заједнички европски оквир за живе икласичне језике: учење, настава, оцењивање (ЗЕОЈ).
Специфични циљевиТеоријско разматрање и практична примена ЗЕОЈ, према методичким принципима;повезивање теорије и праксе у организацији часа.
Теме програмаСавремене методе и развој језичких вештина; Комуникативна настава живих језика; Комуникативна метода у настави класичних језика; Корелација живих и класичних језика; Улога граматике у (комуникативној) настави језика; Књижевност и култура у настави језика; Интеркултурална комуникативна компетенција; Евалуација и корекција грешака; Савремене технологије у настави језика; Примери коришћења електронских и других савремених средстава; Ни за ни против електронских наставних средстава: Википедија и друштвене мреже; Moodle; Повезивање теорије и праксе у разним аспектима; Дидактички материјали у настави језика; Класична и електронска наставна средства и њихов утицај (радионица)
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу износи 150 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61