logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

706 Наставна целина у француском језику - од рецепције до продукције Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаДАТА ДИДАКТА, Милутина Миланковића 1/45, Београд
Особа за контактВесна Милошевић, datadidakta@gmail.com, 3017832, 065/301-7814
АуториАнка Ивковић; Јовица Микић
РеализаториАнка Ивковић; Јовица Микић
Општи циљевиУнапређење способности наставника да равномерно заступе све језичке активности у настави француског језика, кроз комуникативни приступ.
Специфични циљевиРазвијање способности наставника страног језика да осмисле разноврсне активности за проверу разумевања и воде ученике ка самосталном усменом и писаном изражавању, оснаживање способности наставника да самостално израђују тестове за евалуацију језичких компетенција и користе аутентичне текстове у складу са захтевима Програма.
Теме програмаЈезичке активности и компетенције према Заједничком европском оквиру; Распоред језичких активности у наставној целини; Активности ученика приликом усвајања садржаја; Евалуација језичких активности и компетенција
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесникадо 30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена програма за групу је 45 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61